Reklama

Pielgrzymka Żywego Różańca

2019-10-16 12:31

Ks. Waldemar Wesołowski
Edycja legnicka 42/2019, str. I

Ks. Waldemar Wesołowski

Cała nasza nadzieja jest w Różańcu – powiedział biskup pomocniczy Marek Mendyk podczas dorocznej pielgrzymki Żywego Różańca do Krzeszowa. Tradycyjnie w pierwszą sobotę października członkowie Żywego Różańca Diecezji Legnickiej pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Tym razem na to doroczne święto przybyło blisko 4 tys. wiernych z całej diecezji. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył biskup pomocniczy Marek Mendyk. Obecny był także biskup senior Stefan Cichy oraz ponad 40 księży. Ponadto siostry zakonne i liturgiczna służba ołtarza. Wśród wiernych były osoby dorosłe, nie brakowało też młodzieży, dzieci i całych rodzin.

W tym roku podczas październikowych nabożeństw różańcowych szczególny akcent jest kładziony na wymiar misyjny Kościoła, a to w związku z decyzją papieża Franciszka, aby był to nadzwyczajny miesiąc misyjny. Stąd spotkanie w Krzeszowie rozpoczęło się od wystąpienia młodzieży z wolontariatu misyjnego „Salvator”.

Reklama

Wolontariat misyjny

Wolontariat misyjny „Salvator” to grupa młodych katolików z całej Polski. Pod okiem księży Salwatorianów szerzą oni wiarę w Chrystusa i pomagają potrzebującym na całym świecie.

Młodzi ludzie na co dzień wspierają i promują misje, głównie przez pracę „tu i teraz”, dawanie świadectwa o Bogu oraz modlitwę. Pomagają osobom chorym, samotnym i z różnymi niepełnosprawnościami. Służą w parafiach, świetlicach środowiskowych, jadłodajniach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej, oratoriach i wielu innych.

Podczas wakacji duża część z nich wyjeżdża do placówek misyjnych w Europie, Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Na miejscu posługi przede wszystkim są wsparciem dla misjonarzy, pracują jako pedagodzy, streetworkerzy, animatorzy, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki.

Młodzież, która przyjechała do Krzeszowa, dała świadectwo swojego doświadczenia pracy misyjnej. Miejscem ich wakacyjnej posługi misyjnej były: Albania, Rumunia i Filipiny. Świadectwa zawierały informacje o charakterze zaangażowania misyjnego oraz o sytuacji materialnej i duchowej, w jakiej znajdują się ludzie w krajach, do których „Salvator” posyła swoich wolontariuszy. Świadectwa podsumował w swoim słowie ks. Wojciech Porada, salwatorianin, który spędził 11 lat na misjach w Albanii. Podkreślił, że wolontariuszem misyjnym nie zostaje się jedynie w kraju misyjnym, ale jest to styl życia, który polega na umiłowaniu Jezusa i niesieniu Go każdemu spotkanemu człowiekowi.

Biblijny akcent

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa były kolejnym punktem spotkania. Nie zabrakło też akcentu biblijnego. Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski wygłosił katechezę o biblijnych korzeniach tajemnic światła.

W centrum pielgrzymki była Eucharystia. W homilii bp Marek Mendyk wzywał wiernych do modlitwy w intencji polskich rodzin, by potrafiły i chciały przekazać młodemu pokoleniu niezachwianą wiarę. – Gdy w Polsce trwa zmasowany atak na wszystko, co katolickie, chrześcijańskie, gdy podejmowane są próby podważania autorytetu Kościoła, różnymi sposobami narzucana jest ideologia gender, uczestnicy tej różańcowej modlitwy pragną uprosić Matkę Najświętszą, aby okryła płaszczem swojej opieki naszą Ojczyznę.

Przybywamy do naszego sanktuarium w Krzeszowie, jak przychodzi się do Mamy. Pamiętajmy, że każda Mama daje dziecku to, co najlepsze. Maryja, nasza Mama, Łaskawa Pani i Królowa Polski, daje nam do rąk pomoc w postaci Różańca świętego – podkreślił kaznodzieja.

Zaznaczył też, że modlitwa różańcowa jest wyjątkowa, pulsuje w niej ludzkie życie. – Wiele osób chwyta się Różańca, kiedy przechodzi przez trudne momenty swojego życia. Spróbujmy je zatem zharmonizować z rytmem życia Bożego. Z tego uświęconego modlitwą różańcową miejsca wołamy do świata, do ludzi prostych i uczonych; bogatych i biednych, profesorów nauki i ludzi ciężkiej pracy: nie bójcie się Różańca! Nie wstydźcie się Różańca! – mówił.

Różaniec szczególną modlitwą

Na zakończenie bp Mendyk podkreślił, że Różaniec ma moc oddalania zła. – To wyraźny znak działania Ducha Świętego, który chce pobudzić wspólnotę Kościoła do sięgnięcia po tę szczególną formę modlitwy. Sama forma odmawiania Różańca, angażująca umysł, wyobraźnię i uczucia, jest źródłem wewnętrznego ładu, pokoju, jest źródłem radości! Bo jest to ponadczasowa modlitwa, modlitwa dla wszystkich. W tajemnicach różańcowych każdy może odnaleźć siebie ze swoimi problemami – powiedział biskup.

Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele osób świeckich odczytali akt zawierzenia diecezji, wszystkich rodzin i wiernych opiece Matki Najświętszej.

W tym roku pielgrzymka Żywego Różańca została dodatkowo urozmaicona przeglądem zespołów folklorystycznych, których przybyło aż 6. Senioralne grupy muzyczne miały okazję zaprezentować się przed ogromną publicznością zebraną w bazylice, a z drugiej strony godzina muzyki religijnej i patriotycznej była dla uczestników pielgrzymki ciekawym urozmaiceniem programu. Podczas przeglądu najlepiej zaprezentował się zespół Gaudium z Głogowa, zajmując tym sposobem pierwsze miejsce, oraz zdobywając główną nagrodę. Jak powiedział kustosz ks. Marian Kopko, taki przegląd na stałe wpisze się w program pielgrzymek różańcowych.

Warto też dodać, że podczas pielgrzymki zachęcano wiernych do włączenia się w modlitewną inicjatywę nieustannego Różańca. Trzy lata temu taka forma modlitwy została zainicjowana przy krzeszowskim sanktuarium. Jak powiedział ks. Kopko, jest to sztafeta osób podejmujących kolejno modlitwę różańcową przez jedną godzinę w tygodniu i podtrzymujących nieprzerwaną modlitwę różańcową przez 7 dni, 24 godziny na dobę. W ten sposób każda godzina dnia wypełniana jest modlitwą różańcową. Tworzy się wspólnota osób zanosząca zgodnie prośby i błagania.

Modlitwy ofiarowane są w następujących intencjach: wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata, za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, za siostry zakonne i seminarzystów, wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy Polaków oraz o Polskę według Bożej woli, o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła i Polski, o obudzenie ducha pokuty w Polakach oraz za grzechy przeciw życiu, o odkrycie daru Eucharystii w życiu każdej rodziny, o wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzane przez niewdzięcznych ludzi. Można dołączyć intencje parafii oraz intencje własne.

Aby zostać członkiem nieustannego Różańca przy sanktuarium krzeszowskim, należy zadeklarować pisemnie, internetowo lub osobiście chęć włączenia się do tej modlitwy i wybrać jedną godzinę modlitwy raz w tygodniu. Mogą w tej modlitwie uczestniczyć osoby z różnych diecezji, z Polski i z zagranicy. Nieustanny Różaniec można odmawiać wszędzie: w kościele, w domu, w podróży. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.opactwo.eu.

Reklama

Jasna Góra: 30. Forum Szkół Katolickich z udziałem kard. Saraha

2019-11-13 18:15

www.rsk.edu.pl/ BP KEP / Jasna Góra (KAI)

Dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich z całej Polski spotkają się 14 i 15 listopada na Jasnej Górze. Gościem specjalnym 30. Forum Szkół Katolickich będzie kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Bożena Sztajner/Niedziela

Mottem przewodnim tegorocznego Forum Szkół Katolickich są słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Żywcu w 1995 r.: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”. Spotkanie będzie okazją do dziękczynienia Panu Bogu za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Kard. Sarah będzie przewodniczył w piątek Mszy św. w jęz. łacińskim w Bazylice Jasnogórskiej oraz wygłosi dwie konferencje zatytułowane: Kościół - kryzys i odnowa oraz Misja katolickiego wychowawcy. W programie pierwszego dnia przewidziano zaś wykłady ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na temat: Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna.

Uczestnikom Forum będą towarzyszyli księża biskupi: bp Marek Mendyk, Asystent Rady Szkół Katolickich oraz bp Stanisław Napierała, były wieloletni Asystent RSK, który podzieli się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Rada Szkół Katolickich zrzesza wszystkie szkoły katolickie w Polsce. Została ona powołana do życia w 1994 roku przez 269. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim, posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Działa w oparciu o Statut. Pracami Rady kieruje Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący. Jego kandydatura jest każdorazowo zatwierdzana przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości i rozwijaniu działalności. Co roku organizuje Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Asystentem Rady Szkół Katolickich jest obecnie bp Marek Mendyk. Przewodniczącym Rady jest ks. Zenon Latawiec SDB.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jubileusz na Manhattanie

2019-11-13 20:31

ks. Adrian Put

W parafii pw. Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie dziękowano Bogu za 30 lat istnienia parafii. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który jednocześnie wizytował dekanat Gorzów-Katedra.

Ks. Adrian Put
Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który jednocześnie wizytował dekanat Gorzów-Katedra.

Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polskich powstała w 1989 roku. Utworzył ją bp Józef Michalik. Początkowo ośrodek duszpasterski powstał w szczerym polu. Dziś jest to największe osiedle Gorzowa i jednocześnie największa parafia w diecezji zielonogórskio-gorzowskiej. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła oraz całego kompleksu duszpasterskiego był ks. prał. Władysław Pawlik. Po nim parafią kierował ks. Jan Mikołajewicz, a dziś przewodzi jej ks. Bogusław Kaczmarek.

Zobacz zdjęcia: Jubileusz parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie.

Jubileuszowa Msza święta zgromadziła wielu dawnych wikariuszy, którzy przez lata pracowali na gorzowskim Manhattanie.

W homilii bp Tadeusz przypomniał znaczenie męczeńskiej śmierci dla współcześnie żyjących na terenie naszej diecezji. Biskup podkreślił ogrom pracy, którą wykonali kapłani pracujący w tej części Gorzowa. - Męczennicy przypominają nam, że Bóg nie jest daleki, ale chce być blisko każdego i każdej z nas. Gdy dziś wspominany w liturgii Pierwszych Męczenników Polskich to chcemy pamiętać że to oni przynieśli na naszą ziemię Chrystusa. Bóg stał się dla nas bliski także dzięki ich życiu, posłudze i męczeńskiej śmierci. - podkreślił bp Lityński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem