Reklama

Z prasy zagranicznej

W łączności z synodem

Papież Franciszek 4 października – w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – posadził w Ogrodach Watykańskich dąb. Sadzonka drzewka została przywieziona z Asyżu. Widocznym znakiem łączności z rozpoczętym 2 dni później synodem dla Amazonii była obecność podczas jego sadzenia dwóch małżeństw pochodzących z tego regionu świata, nad którym z troską pochylają się ojcowie synodalni.

The New York Times

Co zmienia Franciszek?

Lewicowy „The New York Times” uważa, że Franciszek prawdopodobnie nie zmieni świata, ale na pewno zmieni Kościół. Jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników twierdzi, że stanie się tak za pośrednictwem kardynałów i biskupów mianowanych przez obecnego Ojca Świętego. Po ostatnim konsystorzu już ponad połowa elektorów pochodzi z jego nadania. Zdaniem nowojorskiej gazety, to duchowni, którzy myślą tak jak sam Papież i widzą Kościół podobnie jak on – Kościół, który nie zamyka się w sobie, ale idzie do świata.

Kardynalska większość elektorska ma zagwarantować, że kolejny Ojciec Święty nie zawróci z kursu obranego przez obecnego papieża. Zdaniem „The New York Timesa”, pontyfikat Franciszka różni się od pontyfikatów jego poprzedników tym, że oni kładli nacisk na wierność doktrynie, a on promuje pasterzy, którzy są blisko owczarni, szczególnie tej znajdującej się na peryferiach, stąd większość nominacji kardynalskich otrzymali hierarchowie z Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. Tymczasem nawet zwolennicy Papieża podkreślają słabość tej tezy. Za przykład podają, że podczas ostatniego konklawe rzekomo „konserwatywne” grono kardynalskie wybrało „reformatorskiego” papieża. Niekoniecznie więc ludzie wybrani przez niego muszą wybrać następcę, który jota w jotę zgadzałby się z obranym przez niego kursem.

Reklama

The Tablet

Recepta na laicyzację

Papież znów zaskoczył. Tym razem pewne zdziwienie wywołała nominacja na urząd szefa prałatury terytorialnej w Trondheim w Norwegii. Po kilku latach wakatu na tym stanowisku wkrótce obejmie je przedstawiciel zakonu kontemplacyjnego, trapista z jedynego w Wielkiej Brytanii klasztoru tego zgromadzenia w Leicestershire. Erik Varden przeszedł na katolicyzm, gdy był już dorosły. Studiował filozofię i teologię na Cambridge. Wstąpił do zgromadzenia trapistów, a w wywiadach mówił, że w opactwie w Leicestershire pozostanie do końca życia. Przyjął jednak nominację Papieża i będzie się zajmował duszpasterstwem w swojej ojczystej Norwegii.

Franciszek uznał, że głęboka duchowość jest cechą, która pozwoli dialogować ze zsekularyzowanym światem, a kraje skandynawskie należą do najbardziej zsekularyzowanych na świecie.

BBC

Starożytny „Nowy Jork”

Ileż jeszcze skarbów kryje w sobie ziemia izraelska? Jeden Pan Bóg raczy wiedzieć, ale można być raczej pewnym, że mnóstwo. Na północy Izraela odkryto pozostałości miasta sprzed 5 tys. lat. Odkrycie to, jak wiele innych w tym kraju, było przypadkowe. Ruiny odsłoniły się podczas prac przygotowawczych pod budowę drogi, którą wytyczono właśnie w tym miejscu. Ze wstępnych badań wynika, że w miejscowości z epoki brązu mogło żyć nawet 6 tys. osób. Była bardzo rozwinięta. Archeolodzy rozpoznali wśród odkrytych szczątków drogi rytualną świątynię i fortyfikacje. Nowe odkrycie ma o tyle wielkie znaczenie, że zmieni spojrzenie na odległe czasy urbanizacji Izraela. Uczeni są przekonani, że odkryli starożytny „Nowy Jork”. Niestety, zanosi się na to, że turyści nie będą mogli nigdy zwiedzić tego miejsca. Archeolodzy dostaną trochę czasu na zbadanie odkrywki, w tym zebranie najcenniejszych artefaktów, a później w tym miejscu powstanie duży węzeł drogowy.

Reklama

TimesNowNews.com

Pokazał hipokryzję władz

Pakistański deputowany Naveed Aamir Jeeva, chrześcijanin z Pakistańskiej Partii Ludowej, zapewne nie liczył na to, że zgłoszone przez niego propozycje poprawek do konstytucji zostaną przegłosowane. Chciał nimi pokazać hipokryzję władz, które zapewniają opinię międzynarodową, że w Pakistanie mniejszości religijne mają takie same prawa jak muzułmańska większość, choć w rzeczywistości nie mają. Niemuzułmanin nie może np. zostać premierem rządu czy prezydentem. Jeeva przedłożył w sejmie poprawki do ustawy zasadniczej, które dozwalałyby, aby te funkcje mogli pełnić np. chrześcijanie. Muzułmańska większość odrzuciła te postulaty.

HUFFPOST

Spadający tynk

Bazylika św. Piotra wymaga nieustannej konserwacji oraz napraw. Ostatnio w czasie jednej z celebracji papieskich z sufitu transeptu oderwało się kilka kawałków tynku. Spadły na posadzkę po lewej stronie ołtarza. Służby natychmiast przesadziły siedzących w tej części uczestników liturgii. Zarządzający podkreślają, że Bazylika św. Piotra jest w dobrym stanie technicznym, a ubytki w suficie zostaną szybko uzupełnione.

2019-10-16 12:28

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Maria Teresa Ledóchowska – wzór pracy misyjnej

[ TEMATY ]

bł. Maria Teresa Ledóchowska

pl.wikipedia.org

Bł. Maria Teresa Ledóchowska

„Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpraca nad zbawieniem dusz”. To hasło przyświeca Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, popularnie zwanego klaweriankami. Założyła je urodzona ponad 150 lat temu bł. Maria Teresa Ledóchowska, którą Kościół katolicki wspomina 6 lipca.

Należy ona do najwybitniejszych postaci w Kościele w dziedzinie pracy misyjnej. Ożywiła ducha misyjnego, odkryła nowe drogi współpracy misyjnej, zainteresowała swoją ideą rzesze ludzi. Nawiązała też żywy kontakt z misjami katolickimi w Afryce. W swej działalności była prekursorką soborowej odnowy życia apostolskiego głoszącej, że „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury” (Dekret Soboru Watykańskiego II o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes divinitus”).

Przyszła błogosławiona urodziła się 29 kwietnia 1863 w Loosdorf w Dolnej Austrii. Jej ojcem był hrabia Antoni Ledóchowski, a matką – pochodząca ze Szwajcarii Józefina Salis-Zizers. Rodzina była głęboko religijna i silnie związana z Polską. Młodszą siostrą Marii Teresy była Julia, założycielka Zgromadzenia szarych urszulanek – św. Urszula Ledóchowska, brat Włodzimierz był w późniejszych latach generałem jezuitów, a stryj Mieczysław – arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim, a następnie kardynałem i prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (obecnie Ewangelizacji Narodów).

Maria Teresa była dzieckiem bardzo zdolnym. Swoje wrażenia z podróży z ojcem do Polski i na Litwę opisała w książce „Mein Polen”, dedykowanej ukochanemu stryjowi, kard. Mieczysławowi Ledóchowskiemu. „Dla Boga i mojej ukochanej Ojczyzny!” – oto hasło, które powinno mi towarzyszyć” – napisała 16-letnia wówczas dziewczyna.

W 1883 r. rodzina przeniosła się na stałe do Polski, do Lipnicy Murowanej. W dwa lata później zachorowała na ospę i zaraziła ojca, który wkrótce zmarł. To przeżycie oraz wiadomość, że jej siostra zamierza wstąpić do sióstr urszulanek w Krakowie spowodowały, że ona także chciała „uczynić coś wielkiego dla Pana Boga”.

W latach 1885-89 była damą dworu toskańskiego w Salzburgu. Tam zetknęła się z franciszkankami misjonarkami Maryi, od których po raz pierwszy usłyszała o misjach. Bolała nad tym, że wychowana w domu głęboko religijnym, nie słyszała o działalności misyjnej Kościoła. Również w Salzburgu zapoznała się z działalnością kardynała Charlesa Martiala Allemanda Lavigerie (1825-92), założyciela Zgromadzeń: Misjonarzy Afryki, zwanego (od koloru habitu) „ojcami białymi” i Misjonarek Afryki.

Spotkanie z prymasem Afryki (taki tytuł nosił kardynał od 1884) latem 1889 w Szwajcarii wywarło decydujący wpływ na jej dalszą działalność. Ona również pragnęła poświęcić się całkowicie misjom afrykańskim i walce z niewolnictwem. Zrezygnowała więc ze stanowiska damy dworu i zamieszkała u szarytek w Salzburgu. W 1894 założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich. Ten hiszpański jezuita (1580-1654), zmarły na terenie dzisiejszej Kolumbii, był wielkim misjonarzem, opiekunem i apostołem niewolników i Murzynów amerykańskich.

Założycielka opracowała statuty dla swego stowarzyszenia oparte na konstytucjach św. Ignacego, wedle których m.in. jałmużna miała się łączyć z modlitwą o nawrócenie Afryki oraz wypraszać łaski dla misjonarzy. Nawiązała kontakt z misjonarzami i pod pseudonimem Aleksander Halka zaczęła wydawać czasopismo „Echo z Afryki” z podtytułem: „Pismo miesięczne ilustrowane dla popierania zniesienia niewolnictwa i dla rozszerzenia misji katolickich w Afryce”. Wydawała też „Murzynka” i kilka innych pism w kilkunastu językach.

Sodalicja św. Piotra Klawera została ostatecznie zatwierdzona w 1910 jako nowe Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich. Jej członkinie były misjonarkami, choć nie udawały się na misje. Sodalicja klaweriańska podlegała nie Kongregacji dla Spraw Zakonnych, lecz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

„Misjonarze i misjonarki mogą być porównywani do pięknej palmy, której owocami są ochrzczone murzyńskie dzieci: korzenie jednak, które tkwią głęboko w ziemi, których nikt nie widzi, a z których drzewo czerpie swe soki – to jest Sodalicja ze swą ukrytą, nieprzerwaną pracą” – napisała Maria Teresa Ledóchowska. I odnosiła sukcesy, tworząc dzięki misji klaweriańskiej nowe dzieła, np. Związek Mszalny, Chleb św. Antoniego dla Afryki, Wykup dziecka murzyńskiego z niewoli, Kształcenie seminarzysty itp. Zbierano też okruchy szlachetnych metali, staniol, zużyte znaczki pocztowe, które potem sprzedawano, a pieniądze wysyłano misjonarzom. Przez wiele lat przetrwały też skarbonki z figurką Murzynka, kłaniającego się po wrzuceniu datku do skarbonki.

Założycielka organizowała również w Polsce i Austrii kongresy poświęcone walce z niewolnictwem i wydawała książki religijne w różnych językach afrykańskich; w tym celu powołała Dzieło Prasy Afrykańskiej. Grupy skupione wokół Sodalicji były niekiedy bardzo liczne, np. w Wilnie 1300 dzieci należało do 40 grup Ligi Dzieci dla Afryki. Liczne zasługi na polu misji i walki z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki”.

Maria Teresa Ledóchowska zmarła w Rzymie 6 lipca 1922. Paweł VI beatyfikował ją 19 października 1975, w Niedzielę Misyjną a 20 stycznia 1976 - na prośbę biskupów polskich - ogłosił ją patronką Dzieła Współpracy Misyjnej w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Papież Franciszek wsparł „Kromkę Chleba"

2020-07-06 22:57

archiwum

Działająca w Tarnowie od 17 lat Fundacja „Kromka Chleba” pomaga i wspiera osoby bezdomne oraz ubogie, prowadząc dla nich noclegownię, misję dworcową – łaźnię, organizują również spotkania świąteczne przy wspólnym stole. Z działalności pomocowej organizacja pozarządowa nie zrezygnowała także w czasie pandemii. Teraz inicjatywę dostrzegł i wsparł papież Franciszek, który przez ręce Jałmużnika Papieskiego, kard. Konrada Krajewskiego przekazał tarnowskiej fundacji 5 tys. euro!

Prezes fundacji, Anna Czech podkreśla: - Dzięki tej pomocy przez kolejne miesiące nie będziemy musieli się martwić, skąd pozyskać środki na czynsz, media, środki czystości i higieny osobistej, szczególnie ważne i niezbędne w czasie trwającej epidemii.

Z przekazanych informacji wynika, że odkąd została uruchomiona łazienka, udzielono tam około pięćdziesięciu tysięcy usług w postaci kąpieli, możliwości wyprania rzeczy, ogolenia się oraz wypicia ciepłego napoju w atmosferze wzajemnego wsparcia. Fundacja stara się też zapewnić gorące posiłki pozyskiwane od darczyńców (np. lokalnych restauracji).

- Wsparcie Papieża jest o tyle istotne, że Fundacja buduje również pierwsze w mieście stacjonarne Hospicjum Via Spei dla chorych na raka – zaznacza Anna Czech. I dodaje: - Obecnie w planie mamy montaż drzwi wewnętrznych. Pandemia zaskoczyła wszystkich, przewartościowała nasze życie, ale też bardzo utrudniła nam dokończenie budowy. Czas epidemii się skończy, zostaną jednak dotychczasowe problemy osób cierpiących na nowotwory. Nie możemy zostawić ich w obliczu nieuleczalnej choroby, tuż przed metą budowy. Działamy dalej i wierzymy, że z Bożą Opatrznością i ludzką dobrocią uda nam się ukończyć to dzieło.

Fundacja prowadzi obecnie zbiórkę na portalu Siepomaga.pl, gdzie zbiera środki na zakup 89 sztuk skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. Zbiórka znajduje się pod adresem https://www.siepomaga.pl/hospicjumviaspei Szczegółowe informacje o działalności Fundacji można znaleźć na stronie www.kromkachleba.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję