Reklama

Wiara

Słychać tam Anielskie śpiewy

Olśnienie św. Franciszka, pokora papieża i łaska dla wszystkich grzeszników.
Co fascynującego może spotkać dzisiejszych pielgrzymów nieco ponad 3 kilometry od Asyżu?

Niedziela Ogólnopolska 31/2016, str. 30-31

Grażyna Kołek/Niedziela

Asyż, Bazylika Matki Bożej Anielskiej – Porcjunkula

Porcjunkula jest małym kościółkiem zbudowanym w stylu romańskim w IX wieku dla Benedyktynów z góry Subasio, która wisi nad Asyżem. Został on zbudowany na uboczu, niemalże w środku dębowego lasu, ok. 3,5 km od Asyżu, w miejscu nazywanym przez okoliczną ludność portiuncula – cząstka. Konsekrowany został pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ jednak okoliczni mieszkańcy uważali, że słychać tu anielskie pieśni, bardziej znany był pod nazwą Matki Bożej od Aniołów, Matki Bożej Anielskiej, i tak też zostało po dzień dzisiejszy.

Przejść przez bramę

Dzisiaj na straży ciszy i modlitewnej zadumy nie stoją już, niestety, wysokie dęby, lecz monumentalne mury bazyliki patriarchalnej. I dzisiaj jednak, kiedy zbliżamy się do tej malutkiej świątyni i stajemy w jej progach, coraz bardziej nabieramy pewności, że – jak wyrażają to łacińskie napisy umieszczone na progu i nad wejściem do niej – „To miejsce jest święte” oraz „To jest brama do życia wiecznego”.

Podania głoszą, że w roku Pańskim 1216 św. Franciszek, który przebywał w pobliżu tego malutkiego kościółka, pogrążony w nocnej modlitwie i kontemplacji doznał silnego ataku diabelskich pokus cielesnych. Aby je uciszyć, rzucił się w rosnące w pobliżu krzewy różane. Bóg, widząc, jak bardzo, za cenę ofiary i cierpienia, pragnie on dążyć do świętości, w cudowny sposób sprawił, że róże utraciły wszystkie kolce, a jednocześnie dostrzegając umiłowanie przez Franciszka spraw Bożych, oddalił od niego wszystkie pokusy. Z wdzięczności św. Franciszek zebrał pełną naręcz kwiatów i złożył je na ołtarzu Matki Bożej. Wtedy nagle olśnił go nadzwyczajny blask, a nad ołtarzem ujrzał samego Chrystusa i Matkę Najświętszą po Jego prawicy. Otaczali ich niezliczeni aniołowie. W widzeniu tym Franciszek usłyszał pytanie: „Czego pragniesz, Franciszku, dla zbawienia duszy?". Odpowiedział: „Najświętszy Ojcze, jakkolwiek jestem człowiekiem ubogim i wielkim grzesznikiem, to proszę Cię, aby wszyscy, którzy skruszeni i rozgrzeszeni w sakramencie spowiedzi świętej przybędą w pielgrzymce do tego oto kościoła, otrzymali odpust zupełny, z odpuszczeniem im wszystkich ich win!". Chrystus Pan mu odrzekł: „To, o co prosisz, bracie Franciszku, jest wielkim przywilejem, jednak większe jeszcze otrzymasz. Przyjmuję zatem twoją prośbę, lecz poproś o potwierdzenie tego przywileju mojego wikariusza na ziemi, w moim imieniu dla tego odpustu”.

Reklama

Zachowała się relacja średniowiecznego franciszkanina, biskupa Asyżu Teobalda, który w 1310 r. tak pisał: „Stanąwszy przed obliczem papieża Honoriusza, Biedaczyna rzekł: Ojcze Święty, jakiś czas temu na cześć Dziewicy, Matki Chrystusa, odbudowałem dla Was pewien kościółek; dzisiaj proszę, abyś udzielił mi, całkowicie darmowo, łaski odpustu zupełnego dla tego miejsca. Papież odpowiedział: Zgodnie z panującym zwyczajem nie mogę tego uczynić żadną miarą, bowiem właściwym jest, aby ten, kto prosi o odpust, zasłużył na niego, składając jakiś stosowny dar; jednakże powiedz mi, na ile lat chciałbyś ów odpust otrzymać? Św. Franciszek odpowiedział: Ojcze Święty, błagam Waszą Świątobliwość o dusze, a nie o lata! Wtedy Papież zapytał: Jak chcesz otrzymać te dusze? Na to błogosławiony Franciszek odpowiedział: Dostojny Ojcze, jeśli się to Wam spodoba, pragnąłbym, aby ktokolwiek wejdzie do tego kościółka wyspowiadany i skruszony, był rozgrzeszony ze wszystkich swoich grzechów, win i kar w niebie i na ziemi, od dnia chrztu aż do czasu wejścia do wspomnianego kościoła. Papież rzekł: O bardzo wiele prosisz, Franciszku, jednak nie ma w zwyczaju Kurii rzymskiej udzielać podobnych odpustów. Błogosławiony Franciszek odpowiedział: Panie, to, o co proszę, nie jest ode mnie, ale od Tego, który mnie posłał, to jest Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wtedy Papież powstał i trzykrotnie wygłosił: Nakazuję, abyś to otrzymał”.

Dar miłości

Początkowo ten odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie w dniu 2 sierpnia. Potem jednak papieże zaczęli przywileju tego odpustu udzielać również innym kościołom, najpierw franciszkańskim, później i diecezjalnym, aby w końcu w naszych czasach w osobie Jana Pawła II potwierdzić ten przywilej dla każdego kościoła franciszkańskiego i parafialnego na dzień 2 sierpnia.

Głęboko teologiczna wizja odpustu przedstawiona przez św. Franciszka w prosty sposób ukazuje, że nie chodzi tu o jakieś obce niewykształconemu człowiekowi rozważanie filozoficzne lub teologiczną spekulację. To proste ujęcie i przedstawienie tajemnicy miłości Bożej. Jest to w swej istocie: dar Miłości dla serca, które potrafi i chce prawdziwie kochać, które kochając prawdziwie, zdolne jest do poświęcenia. Odnosi się to więc nie tylko do przeszłości – jako żal za grzechy – ale również do przyszłości, bo chcę bardziej i prawdziwiej kochać siebie lub bliźniego oczekującego w czyśćcu tą Miłością, która do końca nas umiłowała i która nosi imię Jezus.

Reklama

Geneza odpustu zupełnego Porcjunkuli przypomina, że u początków leży prawdziwe, ofiarne nawrócenie. I my powinniśmy zatem zadbać o pogłębienie wewnętrznej postawy braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Ten tzw. pierwszy warunek zyskania odpustu zupełnego oznacza miłość, którą moglibyśmy wyrazić modlitwą: „Kocham Cię, Boże, z całego swego serca, z całej mojej duszy, ze wszystkich sił moich i nie chcę popełnić już żadnego grzechu, nawet gdyby była ku temu okazja”.

Kolejny krok naszej współpracy z Bogiem konsekwentnie wiedzie nas do sakramentalnej pokuty i pojednania. Życie bez grzechu rozpoczyna się od spowiedzi. Przystępujemy do tego sakramentu, by otworzyć się na wszechogarniającą miłość Bożą. Pokochani chcemy pokochać i przyjąć do swego serca Miłość.

Miłością tą jest sam Chrystus, kolejny zatem krok to Komunia św.

Eucharystycznie zjednoczeni u ołtarza Pańskiego darem Komunii chcemy również zjednoczyć się z Chrystusem w Jego Mistycznym Ciele, jakim jest Kościół, dlatego ostatnim krokiem są trzy modlitwy eklezjalne: wyznanie wiary, jako potwierdzenie naszej godności bycia chrześcijaninem; „Ojcze nasz”, potwierdzające naszą godność bycia dziećmi jednego Boga; i jakakolwiek inna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, jako potwierdzenie pełnego uczestnictwa w życiu i świętości wspólnoty Kościoła powszechnego pod przewodnictwem papieża.

W Jaworzynce na Śliwkuli, 2016

2016-07-27 09:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Kard. Raï: odbudujmy wspólnie zraniony Bejrut!

2020-08-05 15:12

[ TEMATY ]

Liban

wybuch

PAP

Libański kardynał Béchara Boutros Raï zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o przyjście z pomocą rannemu Libanowi. W tekście zatytułowanym „Apel do państw świata” wezwał do utworzenia kontrolowanego przez ONZ funduszu na rzecz odbudowy Bejrutu.

W przejmującym przesłaniu maronicki patriarcha Antiochii podkreśla, że Bejrut to obecnie zniszczone miasto, które wygląda tak, jakby przetoczyła się przez nie wojna. Opisuje zniszczenia i spustoszenie spowodowane przez podwójną eksplozję. Przypomina o setkach rodzin, które w jednej chwili stały się bezdomne. „Ma to miejsce w chwili, gdy państwo przeżywa ogromny kryzys gospodarczy, co sprawia, że nie jest w stanie sobie poradzić z tą katastrofą” – podkreśla kard. Raï. Wskazuje, że „Kościół, który w całym Libanie utworzył sieć pomocy humanitarnej, stoi dziś przed nowym wielkim wyzwaniem, którego nie jest w stanie samodzielnie podjąć”. Maronicki patriarcha poprosił o pomoc kościelne organizacje charytatywne na całym świecie, aby pospieszyły z pomocą poszkodowanym mieszkańcom Bejrutu, by mogli odbudować swe domy i uleczyć rany.

Miejscem pierwszego schronienia dla pozbawionych dachu nad głową stało się m.in. sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu w Harissie. „Mimo że do Bejrutu jest 20 km to poczuliśmy jak budynek się trzęsie” – powiedział Radiu Watykańskiemu rektor sanktuarium ks. Khalil Alwan, który część pomieszczeń przekazał do dyspozycji Czerwonego Krzyża. Sanktuarium jest od wczoraj także szczególnym miejscem modlitwy. „Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa całą dobę, od rana co godzinę odprawiamy Mszę” – podkreśla ks. Alwan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję