Reklama

Myśl na tydzień - bp Jan Wątroba

[ TEMATY ]

bp Jan Wątroba

Myśl na tydzień

Karol Porwich/Niedziela

Bp Jan Wątroba

Bp Jan Wątroba

19.09.2023 – 25.09.2023
Człowiek ma za zadanie dążyć do świętości i do doskonałości – każdy inaczej, na miarę życia, które otrzymał.

12.09.2023 – 18.09.2023
Kościół to żywy organizm, gdzie każdy członek jest ważny, bo otrzymał szczególny dar – charyzmat, który ma służyć dobru wspólnemu.

5.09.2023 – 11.09.2023
Nie zapominajmy, że potrzebujemy Bożej pomocy i miłosierdzia zwłaszcza wtedy, gdy naszych ludzkich sił brakuje.

15.08.2023 – 21.08.2023
Poprzez trud pielgrzymi, modlitwę i postawę chrześcijańską głoście chwałę Boga.

8.08.2023 – 14.08.2023
Niech nas wspiera Wniebowzięta Matka Kościoła, która nam w wierze przewodzi.

1.08.2023 – 7.08.2023
Niech w waszych sercach nigdy nie obumrze ziarno nadziei, że nawet jeśli tego nie uczynią ludzie, sam Bóg was hojnie nagrodzi.

18.07.2023 – 24.07.2023
Chrzest domaga się autentycznego chrześcijaństwa, świętego życia, prawdziwej miłości do Boga, do bliźnich i do siebie samego.

11.07.2023 – 17.07.2023
Bądźcie głosem, którym Pan Bóg posłuży się w przemawianiu do świata, który zdaje się być coraz bardziej obojętny na Jego głos i na tych, którzy to słowo głoszą.

4.07.2023 – 10.07.2023
Ten, kto zasmakował w Chrystusowej miłości, będzie chciał wyrazić ją w życiu.

27.06.2023 – 3.07.2023
Jezus zawsze podaje mi rękę. Staje na drodze i chce przebaczyć. Chce mi wrócić wolność.

20.06.2023 – 26.06.2023
Eucharystia powinna być w centrum życia chrześcijańskiego, bez niej nie byłoby Kościoła.

13.06.2023 – 19.06.2023
Eucharystia daje życie, bo życiem jest Jezus Chrystus.

6.06.2023 – 12.06.2023
Podawanie Eucharystii odbywa się w jedną stronę, ale przekaz wiary już w obydwie.

30.05.2023 – 5.06.2023
Czy może być coś ważniejszego, coś piękniejszego, jak być z drugim człowiekiem?

23.05.2023 – 29.05.2023
Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu.

16.05.2023 – 22.05.2023
Duch Święty uzdalnia człowieka do zerwania z grzechem i trwania w dobrych postanowieniach.

9.05.2023 – 15.05.2023
W szkole Matki Bożej możemy uczyć się służby Panu Bogu, słuchania słowa Bożego i życia nim na co dzień.

2.05.2023 – 8.05.2023
Zadaniem Kościoła jest ostrzegać przed katastrofą o wiele poważniejszą, niż ta ekologiczna, bo mającą konsekwencje wieczne.

25.04.2023 – 1.05.2023
Z wiary rodzi się pytanie, co Pan Bóg che nam powiedzieć i co powinniśmy czynić.

18.04.2023 – 24.04.2023
Miłość odnosi tryumf nad nienawiścią, łaska przebaczenia pokonuje grzech i jest zmartwychwstaniem ducha.

11.04.2023 – 17.04.2023
Pokój ofiarowany przez Chrystusa jest także wezwaniem, aby nasze serca były otwarte na każdego człowieka w potrzebie.

4.04.2023 – 10.04.2023
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam kolejny raz przeżywać radość z odkupienia.

28.03.2023 – 3.04.2023
Jan Paweł II wyznał Chrystusowi miłość, tak jak Szymon Piotr. W tej miłości nie ma lęku.

21.03.2023 – 27.03.2023
Troska o coraz głębszą relację z Tym, który jest Światłością świata, stanowi właściwą ścieżkę, którą powinniśmy podążać.

14.03.2023 – 20.03.2023
Nikt z nas nie jest w stanie naprawić od razu całego świata, ale każdy z nas może postarać się o przemianę własnego życia.

7.03.2023 – 13.03.2023
Miłosierdzie to siła obecna we wszystkim, co Bóg czyni, a także czułość, z jaką zwraca się do człowieka.

28.02.2023 – 6.03.2023
Przez doświadczenie własnej słabości, własnej choroby, możemy nauczyć się postępowania zgodnego ze stylem Boga.

21.02.2023 – 27.02.2023
To na miłość jest dzisiaj największe zapotrzebowanie i oczekiwanie.

14.02.2023 – 20.02.2023
Rodzice powinni się czuć narzędziem Bożej łaski, dlatego powinni błogosławić swoje dzieci, modlić się za nie i z nimi.

7.02.2023 – 13.02.2023
Chrześcijanie próbują podporządkować i uporządkować sprawy doczesne z myślą o oczekiwaniu Boga.

31.01.2023 – 6.02.2023
Człowiek chory, niepełnosprawny oczekuje bliskości, zainteresowania, wsparcia, troskliwości, jednym słowem – miłości.

24.01.2023 – 30.01.2023
Czy my potrafi my tak jak Symeon czekać z ufnością na spełnienie tego, co Bóg nam obiecał?

17.01.2023 – 23.01.2023
Czuwanie jest przeciwieństwem uśpienia. Chodzi o to, by nasze życie było nieustannym wychodzeniem Bogu naprzeciw.

10.01.2023 – 16.01.2023
Obecnie świadectwo chrześcijańskiej wiary wymaga odwagi w obliczu ośmieszania i aktów agresji.

3.01.2023 – 9.01.2023
We wspólnocie Kościoła wszyscy jesteśmy wezwani, aby Chrystusa poznawać, kochać i naśladować.

27.12.2022 – 2.01.2023
Tylko wierność Chrystusowi jest właściwą drogą, którą winniśmy wspólnie i radośnie podążać.

20.12.2022 – 26.12.2022
Święta przypominają nam o obecności Boga między nami.

13.12.2022 – 19.12.2022
Teraz czekamy na powtórne przyjście Chrystusa, które będzie definitywną intronizacją Króla Wszechświata.

6.12.2022 – 12.12.2022
Zadaniem chrześcijan jest budowanie razem z Chrystusem Kościoła, czyli arki ratującej przed powodzią grzechu i niewiary.

29.11.2022 – 5.12.2022
Posłani w pokoju Chrystusa nie obawiajmy się obdarowywać innych darem uśmiechu.

15.11.2022 – 21.11.2022
Naszym celem i naszym zadaniem jest niebo.

8.11.2022 – 14.11.2022
Doskonalenie w umiejętności świętych wzywa nas do okazywania miłosierdzia wszystkim ludziom.

1.11.2022 – 7.11.2022
Świątynie są znakiem Jezusa Chrystusa, który czeka na nas z miłością.

25.10.2022 – 31.10.2022
Droga „przez Maryję do Jezusa” to sprawdzona droga do ożywienia wiary i odnowy życia religijnego.

18.10.2022 – 24.10.2022
Obecność młodych ludzi w Kościele świadczy o ich żywej wierze i pozytywnej odpowiedzi, jakiej udzielili Panu Bogu.

11.10.2022 – 17.10.2022
Skoro jesteśmy ochrzczeni i zaproszeni do żywego i aktywnego udziału w życiu Kościoła, to trzeba znaleźć w nim swoje miejsce i w tym właśnie miejscu być miłością.

4.10.2022 – 10.10.2022
Początkiem drogi spotkania z Bogiem miłosiernym jest przyznanie się do swojego zagubienia, grzeszności.

27.09.2022 – 3.10.2022
Niech każda chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego.

20.09.2022 – 26.09.2022
Wszyscy powinniśmy być żywą koroną Matki Bożej i swoim życiem dawać świadectwo wiary.

13.09.2022 – 19.09.2022
Rolnik jest prawdziwym stróżem stworzenia, odkrywając w nim ślady Stwórcy.

6.09.2022 – 12.09.2022
Ostatnie słowo należy do dobra, choć wcześniej zło może nas zranić.

30.08.2022 – 5.09.2022
Człowiek jest całością i jest wezwany do zmartwychwstania także w ciele.

23.08.2022 – 29.08.2022
Żeby się karmić chlebem eucharystycznym, potrzebny jest chleb powszedni – owoc pracy rąk ludzkich.

16.08.2022 – 22.08.2022
Maryja jest najkrótszą drogą, która prowadzi do Jezusa Chrystusa.

9.08.2022 – 15.08.2022
Ważne, byśmy się nie zniechęcili i nie zmęczyli w postawie prośby wypowiadanej do Boga.

2.08.2022 – 8.08.2022
Wszyscy powinniśmy być żywą koroną Matki Bożej i swoim życiem dawać świadectwo wiary.

26.07.2022 – 1.08.2022
Nie mamy bardziej intymnego kontaktu z Bogiem niż Eucharystia.

19.07.2022 – 25.07.2022
Bóg naprawdę chce radować się naszymi powrotami.

12.07.2022 – 18.07.2022
Wszystko, co mamy pochodzi od Boga, dlatego potrzebna jest wdzięczność.

5.07.2022 – 11.07.2022
Być chrześcijaninem naprawdę, to w gruncie rzeczy oznacza być człowiekiem świętym.

28.06.2022 – 4.07.2022
Modlitwa to nie tylko powinność, ale to przywilej, zaszczyt, a zarazem potężne źródło duchowej siły.

21.06.2022 – 27.06.2022
Jubileusz to święto wierności.

14.06.2022 – 20.06.2022
O szacunku decydują: szlachetność, wierność prawdzie, czystość intencji i miłość innych ludzi.

7.06.2022 – 13.06.2022
Powołanie to droga z domu rodzinnego do domów kapłańskich, ale jest jeszcze przed nami trzeci dom – niebo.

31.05.2022 – 6.06.2022
Jezus patrzy na każdego z nas. On widzi dobro, do którego jesteśmy zdolni.

24.05.2022 – 30.05.2022
Obecnie, w czasie okrutnej wojny na Ukrainie, widzimy, jak działanie wolontariuszy jest potrzebne. Budujemy się ich poświęceniem i zaangażowaniem.

17.05.2022 – 23.05.2022
Misją kapłana jest głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, ale przede wszystkim świadectwo życia.

10.05.2022 –16.05.2022
Tak, jak śmierć nie była ostatnim słowem w życiu Jezusa Chrystusa, tak ufamy, że wojna nie jest ostatnim słowem w historii narodu ukraińskiego

3.05.2022 – 9.05.2022
Niech wiara pomaga Wam wprowadzać miłość tam, gdzie panuje nienawiść…

26.04.2022 – 2.05.2022
Maryja, Matka Nadziei, niech otacza nas swoją opieką.

19.04.2022 – 25.04.2022
Niech wiara pomaga Wam wprowadzać miłość tam, gdzie panuje nienawiść.

12.04.2022 – 18.04.2022
W Wielkanocny Poranek wpatrujemy się w Oblicze Zmartwychwstałego Pana.

5.04.2022 – 11.04.2022
Chrystus, przez swoje życie, mękę i śmierć na nowo pokazuje nam, jak wielką miłością darzy każdego z nas.

29.03.2022 – 4.04.2022
Ludzie wierzący jednoczą się w modlitwie o jak najszybsze zakończenie wojny i o pokój.

22.03.2022 – 28.03.2022
Droga przez Maryję do Jezusa to sprawdzona droga.

15.03.2022 – 21.03.2022
Jezus nie obronił swej Matki od cierpienia. Cierpienie jest wpisane w życie Maryi.

8.03.2022 – 14.03.2022
Niech dobre wykorzystanie wielkopostnych dni i tygodni przygotuje nas na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

28.02.2022 – 07.03.2022
Bóg daje odwagę, aby żyć wiarą.

22.02.2022 – 28.02.2022
Człowiek chory oczekuje przede wszystkim miłości.

15.02.2022 – 21.02.2022
Żeby poznać prawdę objawioną, potrzeba nam oczu wiary.

8.02.2022 – 14.02.2022
Czy my potrafimy jak Symeon czekać z ufnością na spełnienie się tego, co Bóg nam obiecał?

1.02.2022 – 7.02.2022
Stosunek do chorych jest sprawdzianem naszego człowieczeństwa.

25.01.2022 – 31.01.2022
Być w komunii z Bogiem, to promieniować radością.

18.01.2022 – 24.01.2022
Pan Bóg przychodzi do wszystkich bez wyjątku. Każdy jest przez Niego przyjęty i umiłowany.

11.01.2022 – 17.01.2022
Ostatnie słowo należy do Boga.

4.01.2022 – 10.01.2022
Poprzez celebracje przyszłość Boga już teraz wchodzi w naszą teraźniejszość.

28.12.2021 – 3.01.2022
Orszak jest wielkim hymnem radości na cześć Chrystusa narodzonego.

21.12.2021 – 27.12.2021
Maleńka Osoba Jezusa Chrystusa nie pozwala nam przejść obojętnie wobec tego, co „małe” w oczach świata.

14.12.2021 – 20.12.2021
Poprzez celebrację przyszłość Boga już teraz wchodzi w naszą teraźniejszość.

7.12.2021 – 13.12.2021
Jezus wzywa nas do uwagi i czuwania, bo wie, jak bardzo potrzebujemy Jego obecności, a jak łatwo możemy Go przegapić i z Nim się rozminąć.

30.11.2021 – 6.12.2021
Radio Via jest dla nas ważnym narzędziem, dzięki któremu każdego dnia towarzyszymy wiernym przekazując Dobrą Nowinę.

23.11.2021 – 29.11.2021
Niech Maryja, Niewiasta czuwająca, uczy nas przeżywania obecnego czasu w prawdziwie chrześcijański sposób.

16.11.2021 – 22.11.2021
Przedłużeniem Eucharystii powinno być zawsze miłosierdzie.

9.11.2021 – 15.11.2021
Bóg nas kształtuje i uczy nowego spojrzenia na świat, na nasze życie, na to, co ważne.

2.11.2021 – 8.11.2021
Niepodległość wymaga czynnej miłości poświadczonej czynem.

26.10.2021 – 1.11.2021
Wszyscy na mocy chrztu świętego są odpowiedzialni za Kościół, za jego kształt, misję, owocność jego działania oraz za to, na ile Kościół jest tym i taki, jakim go chciał mieć Jezus.

19.10.2021 – 25.10.2021
Św. Jan Paweł II zaufał Bogu i tej ufności uczył nas wszystkich.

11.10.2021 – 18.10.2021
Ufam, że Piotr naszych czasów swoim słowem wskaże konkretne kierunki, które będą dla nas istotne w dalszej działalności w naszym lokalnym Kościele.

5.10.2021 – 11.10.2021
Módlmy się, aby Maryja stała się kotwicą naszej nadziei, naszym oparciem pewnym i skutecznym.

28.09.2021 – 4.10.2021
Uczmy się od Maryi, jak odpowiadać na zaproszenie Pana Boga do pracy w winnicy nie tylko słowami, ale całym życiem.

21.09.2021 – 27.09.2021
Rozwój duchowy często dokonuje się w bólu.

14.09.2021 – 20.09.2021
Tak jak traktujemy Mszę św., jak ją przeżywamy, jak do niej podchodzimy, tak podchodzimy do Boga.

06.09.2021 – 13.09.2021
Prawda o Bożej Opatrzności przypomina, że to Bóg rządzi światem i to On ustanawia prawa i mechanizmy jego funkcjonowania.

30.08.2021 – 06.09.2021
Pandemia, która dotknęła nas swoimi skutkami, pokazuje, jak ważna jest posługa kogoś, kto nie zważając na to, że sam jest w niebezpieczeństwie, pochyla się nad człowiekiem potrzebującym.

24.08.2021 – 30.08.2021
Maryi i Józefowi powierzamy wysiłki zmierzające do pogłębienia wiary i ożywienia relacji z Jezusem.

17.08.2021 – 23.08.2021
W życiu duchowym często trzeba zaczynać na nowo.

10.08.2021 – 16.08.2021
Pełnię paschalnych darów niech Wam wyprasza Maryja – Rozradowana Królowa Nieba.

2.08.2021 – 9.08.2021
Potrzebna jest pamięć o przeszłości po to, aby móc owocnie budować przyszłość.

27.07.2021 – 2.08.2021
Pielgrzymka jest zawsze publicznym wyznaniem wiary, próbą charakteru, a zarazem sprawdzoną formą ewangelizacji.

20.07.2021 – 26.07.2021
Tylko Chrystus jest źródłem życia i życiem samym.

12.07.2021 – 19.07.2021
Mamy świadomość, że Kościół jest wielkim darem Pana Boga dla nas. Jezus ukochał swój Kościół do końca.

05.07.2021 – 12.07.2021
Jezus utożsamia się z każdym człowiekiem, a szczególnie z tym najbardziej bezbronnym, jeszcze nienarodzonym.

29.06.2021 – 5.07.2021
Mam nadzieję, że udział w Mszach św. pozwoli nam poczuć, że mamy wokół siebie braci i siostry, na których możemy solidarnie liczyć.

22.06.2021 – 28.06.2021
Istnieje tylko jedno kapłaństwo Jezusa Chrystusa, a my jesteśmy wezwani do samego środka.

15.06.2021 – 21.06.2021
Jednym ze skutków pandemii jest osłabienie relacji między nami, ale także osłabienie naszych wspólnot.

8.06.2021 – 14.06.2021
Wszystko, co mam w kapłaństwie, ma mnie otwierać na ludzi, a nie oddzielać od nich.

1.06.2021 – 7.06.2021
Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Nie o sobie ma myśleć. Nie siebie szukać i nie siebie kochać.

25.05.2021 – 31.05.2021
Świętość Jana Pawła II wzywa wszystkich chrześcijan do troski o postęp na drodze do doskonałości wskazanej przez Jezusa Chrystusa.

18.05.2021 – 24.05.2021
Moment włożenia rąk na diakonów sprawia, że Duch Święty napełnia ich mocą i czyni kapłanami Chrystusa i Kościoła.

11.05.2021 – 17.05.2021
Wspólnota, która gromadzi się na Eucharystii jest przede wszystkim znakiem wiary i owocem działania Boga, który gromadzi swoje dzieci.

05.05.2021 – 10.05.2021
Niech Maryja, która pozwalała się Bogu zaskakiwać, a zarazem była gotowa przyjmować każde Jego Słowo, uczy nas przeżywania obecnego czasu w prawdziwie chrześcijański sposób.

27.04.2021 – 04.05.2021
Święty Józef z pokorą i ufnością, w duchu posłuszeństwa, potrafił przyjąć nawet te wydarzenia, których nie rozumiał, przekładając wiarę nad własne dociekania.

19.04.2021 – 26.04.2021 Przebywanie w bliskości Mistrza, zasłuchanie w Jego słowa i element posłania są nieodłącznymi momentami życia kandydata do kapłaństwa.

06.04.2021 – 11.04.2021
Bądźmy świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

29.03.2021 – 05.04.2021
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam kolejny raz przeżywać radość z odkupienia.

23.03.2021 – 28.03.2021
W Wielkim Tygodniu patrzymy na cierpiące oblicze Chrystusa. To oblicze nie błyszczy, jest znieważone, oplute, zakrwawione, ale przecież to oblicze nie przestaje być boskim obliczem.

16.03.2021 – 22.03.2021
Maryja ze swoją stanowczością i odwagą potrafiła towarzyszyć cierpieniu swego Syna, wspierać Go spojrzeniem i chronić swym sercem.

09.03.2021 – 15.03.2021
Konkretnym wyrazem nawrócenia jest przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty.

01.03.2021 – 08.03.2021
Bóg naprawdę chce radować się naszymi powrotami i wciąż nam grzechy odpuszczać.

22.02.2021 – 01.03.2021
Człowiek cierpiący odczuwa bezsilność, ponieważ wie dobrze, że jego zdrowie nie zależy od jego zdolności, wysiłków i trosk. Potrzeba, aby ktoś inny zatroszczył się o niego.

09.02.2021 – 15.02.2021
Kolejny raz Kościół prowadzi nas na pustynię. Idziemy tam za Chrystusem, aby za Jego przykładem przeżywać czterdziestodniowy czas przebywania w Duchu Świętym.

02.02.2021 – 08.02.2021
Sposób, w jaki patrzymy na ludzkie cierpienie, jest sprawdzianem naszej wrażliwości, odsłania prawdę o naszym człowieczeństwie.

25.01.2021 – 01.02.2021
Czy my potrafi my tak jak Symeon czekać z ufnością na spełnienie tego, co Bóg nam obiecał?

18.01.2021 – 25.01.2021
Ludzie typu Heroda byli, są i będą. Mądrość polega na tym, aby ich rozpoznać, rozszyfrować i zdemaskować ich niecne zamiary

04.01.2021 – 11.01.2021
Jezus chce spotkać każdego, bez wyjątku, niezależnie w jakim żyje stanie, ofiarując mu swoją czułą bliskość.

28.12.2020 – 04.01.2021 W czasie narodowej kwarantanny, a potem dystansu społecznego, nieobecność drogich nam osób powodowała ból serca i uświadamiała nam, jak wielkim skarbem są międzyludzkie relacje.

07.12.2020 – 14.12.2020
Minione dwanaście miesięcy były czasem, w którym próbowaliśmy odkrywać i pogłębiać wiarę w tajemnicę Eucharystii. W obecnym roku, kontynuując program duszpasterski, nasza uwaga kieruje się na celebrację, w której dokonuje się Eucharystia.

17.11.2020 – 24.11.2020
Tylko nie zapominajmy, że potrzebujemy Bożej pomocy i miłosierdzia zwłaszcza wtedy, gdy naszych ludzkich sił brakuje.

26.10.2020 – 02.11.2020
Chrzest domaga się autentycznego chrześcijaństwa, świętego życia, prawdziwej miłości do Boga, do bliźnich i do siebie samego.

12.10.2020 – 19.10.2020
Kościół mówi, że Bóg nas kocha i pragnie, byśmy się nieustannie w blasku i cieple tej miłości nawracali, odwracali od zła, a zwracali ku dobru.

06.10.2020 – 13.10.2020
Jezus przyszedł na świat, aby przekonać, także nas, o tym, że Jemu na nas zależy, że nas kocha. Zobacz, jak Jezus cię kocha!

28.09.2020 – 05.10.2020
Pan Jezus chce, abyśmy patrząc na ukrzyżowanego Zbawiciela usłyszeli Jego słowa. On ich wprost nie wypowiedział, ale przekazał przez wszystko, co dotąd czynił, przez to, jak przyjął mękę, i to, co się stało podczas agonii.

22.09.2020 – 29.09.2020
Jeśli zależy nam na solidarności, miłości, wierności, nie możemy zapomnieć o krzyżu. Ksiądz Jerzy jest tego świadkiem i przykładem.

07.09.2020 – 14.09.2020
Może i dzisiaj do wielu z nas Pan Jezus mówi: Najwyższy czas, żebyś zostawił swoje własne pomysły na życie, a zaczął Mnie słuchać i pytać, czego Ja od ciebie oczekuję.

31.08.2020 – 07.09.2020
Bóg jest miłością i pragnie tylko dobra całego stworzenia. Bóg czyni gesty i znaki przyjaźni, mimo naszej niewierności i popełnianych grzechów.

24.08.2020 – 31.08.2020
Bóg nie ustaje w wysiłkach i wciąż zaprasza człowieka do szczególnej przyjaźni ze sobą. Bóg przybliża się do człowieka, wykorzystuje każdą sposobność, aby zapewnić go, że Mu zależy na każdym z nas.

17.08.2020 – 24.08.2020
W Jezusie Chrystusie umęczonym i ukrzyżowanym znajdujemy odpowiedź na wielki świat ludzkiego cierpienia.

10.08.2020 – 17.08.2020
Przez modlitwę możemy zmieniać i siebie, i innych. Losy świata zależą nie tylko od polityków, ale od ludzi, którzy się modlą.

03.08.2020 – 10.08.2020
Chrystus jako nasz Odkupiciel sprawił, że możemy oddać w Jego ukrzyżowane ręce nasze cierpienie i wejść w wielkie misterium odkupienia człowieka i świata.

27.07.2020 – 03.08.2020
Jezusa Chrystusa głosimy we właściwy sposób tylko wtedy, gdy trwamy w komunii, we wspólnocie Jego ciała, którym jest Kościół.

20.07.2020 – 27.07.2020
W szkole Matki Bożej możemy uczyć się służby Panu Bogu, słuchania słowa Bożego i życia nim na co dzień.

13.07.2020 – 20.07.2020
Ulegając przyzwyczajeniu, możemy nie dostrzegać jak wielkie i nowe, jak zdumiewające jest to, że Jezus jest obecny, że mówi, że daje nam się cały.

06.07.2020 – 13.07.2020
Jezus obdarowuje nas nieustanną miłością, która płynie z Jego Boskiego Serca. Bóg pragnie naszego szczęścia, a więc zbawienia, które powinniśmy odkrywać w Jego Sercu.

29.06.2020 – 06.07.2020
Biskup Kazimierz przebywał długo w szkole św. Jana Pawła II. Dziękujemy za to, że przejąłeś od niego tak wiele cech, za dobroć serdeczność i rozmodlenie.

15.06.2020 – 22.06.2020
Spróbujmy wstawić w miejsce słowa „świat” swoje imię, wtedy usłyszysz: „Tak Bóg umiłował ciebie, tak Bóg umiłował mnie, że Syna swego dał, abym nie zginął, ale miał życie wieczne”.

01.06.2020 – 07.06.2020
Pan daje nam misję, nie patrząc na nasz grzech, choć oczywiście pragnie, abyśmy nie popełniali grzechów. Nie odwołuje tej misji, nie cofa polecenia mimo naszych grzechów.

25.05.2020 – 31.05.2020
Jan Paweł II promieniował ojcostwem. Jego promieniowanie wielu z nas odczuwało przez lata. Dziękujemy za jego życie w setną rocznicę urodzin.

18.05.2020 – 24.05.2020
Spróbujmy się jednoczyć w modlitwie i w tęsknocie za życiem sakramentalnym, a więc za źródłem Bożej łaski.

11.05.2020 – 17.05.2020
To Maryja towarzyszy od wieków na wszystkich drogach naszego narodu. Pod Jej obronę uciekają się skutecznie kolejne polskie pokolenia.

04.05.2020 – 10.05.2020
W dniach peregrynacji będziemy doświadczać obecności Matki Pana, otwierać dla Niej swe serca.

20.04.2020 – 26.04.2020
Dziękując służbom sanitarnym, medycznym, porządkowym i rzeszom wolontariuszy, modlę się dla nich o zdrowie, odwagę, siłę i wytrwałość w tej samarytańskiej posłudze.

23.03.2020 – 30.03.2020
W tym czasie ogarniam myślą wszystkich diecezjan i osoby przebywające na terenie diecezji i szczególnie błogosławię.

16.03.2020 – 22.03.2020
Duch Święty pragnie być obecny w naszym życiu zawsze. Duch Święty pragnie być twoim przewodnikiem. Otwórz się na Jego moc i łaski. Jeśli Go zaprosisz do swojego życia i serca, zobaczysz, jak wielkiego i wspaniałego dobra doświadczysz.

09.03.2020 – 15.03.2020
Pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu są rekolekcje. To wyjątkowy czas łaski, modlitwy, słuchania słowa Bożego i sakramentów. Wszystkich zachęcam do gorliwego udziału w tych ćwiczeniach duchowych.

02.03.2020 – 08.03.2020
„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” to pytanie jest ciągle kierowane do każdego z nas i potrzeba nam wielkiej wiary, aby móc odpowiedzieć jak Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

24.02.2020 – 01.03.2020
Kościół staje się gospodą Dobrego Samarytanina przez głoszenie słowa Bożego i przez sakramenty, przez obecność w szpitalach, hospicjach, zakładach leczniczych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, za każdym razem, kiedy z troską zatrzymuje się przy chorym.

17.02.2020 – 23.02.2020
Pan Jezus przychodzi do człowieka ze swoją siłą, z nadzieją i nikogo nie odrzuca…

10.02.2020 – 16.02.2020
Osoby konsekrowane powołane są szczególnie do tego, by budzić współczesny świat z letargu doczesności.

03.02.2020 – 09.02.2020
Kiedy pozwalamy Bogu, aby oświetlił nas swoim światłem, całe nasze życie nabiera nowego wymiaru, nowego sensu.

27.01.2020 – 02.02.2020
Tylko w świetle Chrystusowej prawdy mogę zobaczyć swoje życie i zrozumieć jego sens; mogę zrozumieć, jak w zamyśle Stwórcy powinno wyglądać moje życie.

20.01.2020 – 26.01.2020
Jeśli nie idziemy za Jezusem, jeśli nie liczymy się z Jego obecnością w naszym życiu, nie słuchamy Jego słów, to nasze życie okryje ciemność.

13.01.2020 – 19.01.2020
Na początku kolejnego roku kalendarzowego życzę Wam mądrości, odwagi w szukaniu prawdy i dążeniu do niej. Oby ten rok był pełen mądrych decyzji, wyborów, działań, słów. Oby na naszej drodze znaleźli się mądrzy ludzie, mądrzy doradcy, przewodnicy duchowi, przyjaciele i współpracownicy.

07.01.2020 – 12.01.2020
Boże Narodzenie zaprasza nas, po raz kolejny, do pójścia za Jezusem Chrystusem pełnym pokory i uniżenia.

31.12.2019 – 06.01.2020
Tam gdzie działa Ducha Święty, gdzie dzieje się dobro, tam zawsze wtrąci się szatan, ojciec podziałów i niezgody.

17.12.2019 – 24.12.2019 Wielką tajemnicą wiary jest obecność Pana pod postacią chleba i wina

05.08.2019 – 12.08.2019 Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by badać swoje wnętrze, myśli, pragnienia, serce. Jest bardzo wiele sposobów, okazji, okoliczności, by wejść w siebie, by badać wnętrze.

25.02.2019 – 04.03.2019 Jeśli ktoś uważa, że jest w stanie tylko za pomocą swoich ludzkich władz, czyli rozumu, woli, pamięci, uczuć, wyzwolić się z grzechu, jest w wielkim błędzie. Taka próba zawsze kończy się fiaskiem. My, słabi, musimy otworzyć się na Pana. To On wyzwala.

04.02.2019 – 11.02.2019 „Panie, nie mam człowieka!” – to wołanie przypomina, że Pan nas potrzebuje, potrzebuje nas drugi człowiek. Módlmy się gorąco, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie sytuacje, w których możemy przyjść drugiemu człowiekowi z pomocą.

16.07.2018 - 23.07.2018
4 sierpnia 2018 r. po raz 41. wyruszy Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki będą słowa: „Odnów oblicze”. W roku setnego jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy podziękować Panu Bogu za wolną Polskę i prosić Ducha Świętego, aby odnawiał oblicze naszej ziemi, naszych rodzin i naszych serc.

16.04.2018 - 23.04.2018
W Seminarium powinno streszczać się życie Kościoła, zarówno w Jego wymiarze krajowym, jak i lokalnym – diecezjalnym, ale także parafialnym

12.12.2017 - 19.12.2017
Nadzieja – motor naszych działań, często najlepsze lekarstwo. Niech nie zabraknie naszej modlitwy w intencji tych, którzy ją tracą, niech dzięki niej odnajdą w sobie siłę, odwagę do walki o siebie, o swoje zbawienie, do nieustannej pracy nad sobą.

29.05.2017 - 05.06.2017
Wzorem posłuszeństwa Bogu i współpracy z Jego łaską, a jednocześnie wielkiego zaufania jest dla nas życie Maryi. W żadnym momencie, nawet w najbardziej beznadziejnych chwilach życia na ziemi nie straciła zaufania do Boga, nie odstąpiła od wypełniania Jego woli.

15.05.2017 - 22.05.2017
Dzieła miłosierdzia uwiarygadniają głoszenie Ewangelii i czynią autentycznym i skutecznym całe apostolstwo.

02.01.2017 - 09.01.2017
Głupotą jest niezauważanie obecności Boga w świecie, nieliczenie się z Jego wolą, realizowanie własnych planów. Owszem, czasem i nierzadko kończy się to sukcesem. W ludzkim rozumieniu można osiągnąć sukces już tu, na ziemi, nie licząc się z Bożą wolą, ale to ostatecznie Bóg osądzi, co jest sukcesem, a co nie.

26.12.2016 - 02.01.2017
Mamy dziś do dyspozycji słowo Boga, które nas oświeca, mamy sakramenty święte, które nas umacniają, mamy pośród nas obecnego Jezusa, który nieustannie nas prowadzi. Trzeba, byśmy jak Symeon umieli odczytywać wszystkie znaki, które Pan Bóg nam daje. Jest ich o wiele więcej niż tych, które dał jemu.

07.11.2016 - 14.11.2016
Niech nie zabraknie naszej modlitwy w intencji tych, którzy tracą nadzieję, niech dzięki niej odnajdą w sobie siłę, odwagę do walki o siebie, o swoje zbawienie.

05.09.2016 - 12.09.2016
Aby odnaleźć swoje miejsce w życiu, potrzebna jest pokora, która jest fundamentem wszelkiego ładu.

18.07.2016 - 25.07.2016
Mądrości trzeba szukać w trudzie. Niczego nie zdobywa się łatwo, choć żyjemy w czasach, kiedy wielu chciałoby natychmiast, jak najszybciej i bez wysiłku dojść do zamierzonego celu.

27.06.2016 - 04.07.2016
Otwierajmy się na wszystkie dary, które nam przynosi kolejny raz Pan. On nieustannie nas obdarowuje swoją łaską. Razem z Maryją wyśpiewajmy nasz hymn wdzięczności.

20.06.2016 - 27.06.2016
Mądrości trzeba szukać w trudzie. Niczego nie zdobywa się łatwo, choć żyjemy w czasach, kiedy wielu chciałoby natychmiast, jak najszybciej i bez wysiłku dojść do zamierzonego celu.

13.06.2016 - 20.06.2016
Módlmy się, by Pan powoływał, ciągle posyłał, a przez to i nam pomagał docierać do tego światła, które objawiło się w Chrystusie, a bez którego nie poradzimy sobie, będziemy tonąć w ciemnościach. Niech nie brakuje wśród nas nowych gorliwych głosicieli słowa Bożego, a nade wszystko autentycznych świadków Chrystusa.

23.05.2016 - 30.05.2016
Kapłan ma być misjonarzem miłosierdzia nie tylko poprzez posługę w konfesjonale i osobisty przykład, również zaangażowanie w działalność charytatywną i pracę z młodym człowiekiem.

16.05.2016 - 23.05.2016
Kapłani pełnią posługę nie swoją, ale Chrystusową mocą, stając się tak jak On narzędziem zbawienia i odkupienia ludzi.

09.05.2016 - 16.05.2016
Śluby Jasnogórskie są programem odrodzenia moralnego Kościoła i narodu. Do dzisiaj nie straciły nic ze swojej aktualności. Te Śluby wzywają nas do rachunku sumienia, dlatego najwłaściwszą formą świętowania rocznicy Chrztu Polski powinien być rachunek sumienia każdego z nas.

25.04.2016 - 02.05.2016
Kapłani mają jeden wzór do naśladowania. To Chrystus Najwyższy Kapłan, który pokazuje nam, jak żyć i posługiwać.

14.03.2016 - 21.03.2016
Duch Święty, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym i który w nas żyje, nieustannie zamienia grzech na łaskę, śmierć na zmartwychwstanie, pustkę i bezsens na żywą nadzieję.

07.03.2016 - 14.03.2016
Choroba w sposób szczególny zbliża do Boga. Wiara w Niego daje nam klucz, który pozwala odkryć sens cierpienia.

22.02.2016 - 29.02.2016
Jezus miłosierny chce, byśmy byli przedłużeniem Jego rąk...

15.02.2016 - 22.02.2016
Płonąca świeca jest także symbolem życia ludzkiego. Kiedy zostaje zapalona, zaczyna jej systematycznie ubywać. Podobnie jest z naszym życiem – od momentu, w którym je otrzymaliśmy, dni naszych systematycznie ubywa... Gdy trzymamy świece w naszych rękach, warto zapytać: co zrobić, by ten kawałek życia, który mi jeszcze został, dobrze wykorzystać?

08.02.2016 - 15.02.2016
Istotą przeżywania Roku Miłosierdzia powinno być wejście w osobową relację ze Zbawicielem. Szeroko otwarte drzwi Roku Jubileuszowego przypominają, że dostęp do Boga mają wszyscy, bez wyjątku.

25.01.2016 - 01.02.2016
Jezus ze swoim miłosierdziem nie boi się przyjść do tego, co w nas jest słabe, ograniczone, co jest grzechem… To, co słabe i grzeszne, nie jest w stanie własnymi siłami się przemienić, odnowić. Ale gdy otworzy się na Jego łaskę, gdy przyjmie Jego moc, Jego świętość, wtedy zdolne jest do wielkich rzeczy.

18.01.2016 - 25.01.2016
Na chrzcie świętym Ojciec Niebieski powiedział do ciebie i do mnie: kocham cię. Ty jesteś mym dzieckiem umiłowanym.

11.01.2016 - 18.01.2016 W Nowy Rok uświadamiamy sobie, że niczego tak świat nie potrzebuje, jak przyjęcia Tego Dziecka - Jezusa, którego imię oznacza „Bóg zbawia”.

4.01.2016 - 11.01.2015
Szczęśliwa rodzina jest najlepszą promocją rodziny. Szczęśliwe rodziny pomagają, zwłaszcza ludziom młodym, podjąć decyzję o założeniu własnej rodziny

07.12. 2015 - 14.12.2015
W Adwencie uświadamiamy sobie, że Pan wciąż daje nam czas, abyśmy ożywili tęsknotę za Nim - On przyjdzie.

30.11.2015 - 07.12.2015
Niech każdy dzień będzie stawaniem w blaskach Bożego miłosierdzia, byśmy doznawszy odpuszczania grzechów, wysławiali miłość do Chrystusa.

23.11.2015 - 30.11.2015
Synod potwierdził dotychczasową praktykę. Choć to trudne, myślę, że ci, którzy są w nowych związkach po rozwodach, zobaczą w tym troskę Kościoła. Jest to troska o prawdę, której miłosierdzie nigdy nie usuwa.

09.11.2015 - 16.11.2015
Każdy człowiek, którego możemy obdarować miłością, jest dla nas łaską i ratunkiem.

26.10.2015 - 02.11.2015
Dzisiejsza Liturgia nakazuje nam z tych naszych nekropolii przenieść wzrok ku miastu Bożemu, które jest nasza niebieska Jerozolima, jest nasza prawdziwa Ojczyzna.

19.10.2015 - 26.10.2015
Wszyscy jesteśmy wezwani do doskonalenia, a dotyczy to zwłaszcza okresu przygotowania i przeżywania małżeństwa, będącego podstawową komórką społeczeństwa. Stąd z nadzieją patrzymy także na synod, który może udoskonalić proces wchodzenia na drogę realizacji chrześcijańskiego życia poprzez małżeństwo

12.10.2015 - 19.10.2015
Bracia Kapłani. Od Waszej osobistej wiary tak wiele zależy. Od Waszego świadectwa, radości serca i zaangażowania zależy dynamizm wspólnot parafialnych.

12.10.2014 - 19.10.2014
Mam nadzieję, że Synod przypomni, jak wielkim dobrem dla człowieka wierzącego, zatroskanego o swoje zbawienie jest sakramentalna obecność Jezusa Chrystusa w małżeństwie i rodzinie. Liczę także na przypomnienie, że małżeństwo i rodzina są najcenniejszym z dóbr ludzkości.

5.10.2014 - 12.10.2014
Anioły to niezwykłe Boże drogowskazy, które Ziemi przybliżają Niebo.

28.09.2015 - 5.10.2015
Spodziewam się usłyszeć opinie biskupów z różnych stron świata. Ale nade wszystko oczekuję wierności prawdzie, mocnej deklaracji o zachowaniu nauczania Kościoła. A z drugiej strony - wyczulenia na tych, którzy przeżywają trudności.

21.09.2015 - 28.09. 2015
Boję się chrześcijan zmęczonych, uczniów i uczennic Chrystusa, którzy już się zmęczyli, zniechęcili do pracy nad sobą.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Caritas - to jest takie miejsce szczególne, w którym zdecydowana większość otrzymuje miłość, ale jednocześnie nie brakuje tych, którzy dzielą się miłością.

07.09.2015 - 14.09. 2015
Szkoła to nie tylko budynek z całym swoim wyposażeniem. Szkoła to przede wszystkim ludzie: nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły i uczniowie. Każde dziecko to drogocenny diament.

31.08.2015 - 07.09.2015
Na równi z wiedzą powinniśmy cenić mądrość, która pomaga poruszać się w świecie wartości. Starożytni filozofowie wskazywali na dobro, prawdę i piękno. Ewangelia dodaje wiarę, nadzieję i miłość.

24.08.2015 - 31.08.2015
Dożynki to dziękczynienie za dary ziemi. W święto plonów myślimy nie tylko o zbożach, owocach, warzywach, kwiatach. Wszystko, co mamy, jest Bożym darem.

17.08.2015 - 24.08.2015
Czytajcie Ewangelię! Słuchajcie Ewangelii! Znajdziecie tam wiele dobrych rad, zachęt, przestróg, które pomogą wam iść właściwą drogą.

10.08.2015 - 17.08.2015
Choć człowiek często stroni od Bożych dróg mądrości i sam wprowadza się w niewolę, Pan Bóg nigdy z niego nie rezygnuje.

03.08.2015 - 10.08.2015
Pielgrzym - to określenie jest doskonałą definicją człowieka. Jesteśmy w drodze. Idziemy, pamiętając, że ziemia nie jest naszym ostatecznym celem. Zmierzamy do udziału w wieczności Boga.

27.07.2015 - 03.08.2015
Łagodność, pokora, dobroć i cichość nie świadczą o ludzkiej słabości, ale mocy, która w konsekwencji prowadzi do zwycięstwa.

29.06.2015 - 06.07.2015
Nie ma takich odejść od Boga, by nie było powrotu do Niego. Nie ma takich grzechów, które nie mogłyby być odpuszczone.

22.06.2015 - 29.06.2015
Dziękujemy Panu Bogu za chwile u stóp krzyża, który jest znakiem miłości miłosiernej, czekającej i szukającej. W każdej chwili można się zwrócić: Panie, wspomnij na mnie.

15.06.2015 - 22.06.2015
Eucharystia prowadzi na Golgotę. Ten sam Jezus Chrystus umiera na Kalwarii i Ten sam ofiaruje się za nas w czasie Mszy św.

08.06.2015 - 15.06.2015
Historia spotkań człowieka z Bogiem to jedna wielka próba. Gdy przez tę próbę przechodzimy zwycięsko - umacniamy naszą wiarę.

01.06.2015 - 08.06.2015
Kapłan nie powinien myśleć o sobie i szukać siebie. Stając się kapłanem Chrystusa i Kościoła, powinien nieść troskę Chrystusa o wierzących, ale też o wątpiących, zgorszonych i odrzuconych.

18.05.2015 - 25.05.2015
W sakramencie kapłaństwa chodzi o jak najściślejsze zjednoczenie człowieka z Chrystusem. W święceniach kapłańskich słaby i grzeszny człowiek oddaje się na zawsze Chrystusowi.

11.05.2015 - 18.05.2015
Gdy ludzie są otwarci na działanie Ducha Świętego, gdy pozwalają mu się prowadzić i są posłuszni Jego natchnieniom, dokonują dzieł, które zdumiewają ich samych, a otoczenie wprawiają w podziw.

04.05.2015 - 11.05.2015
Chrześcijaństwo polega na przeżywaniu tajemnic. Jedną z takich tajemnic jest życie wieczne. Na tej tajemnicy, a nie na folklorze i obrzędach, powinniśmy budować naszą wiarę.

27.04.2015 - 04.05.2015
Świętość życia to także nasza osobista świętość. Najpiękniej manifestujemy afirmację dla życia, jego wartości i godności, gdy staramy się o własne uświęcenie.

07.04.2015 - 13.04.2015
Zmartwychwstanie to fundament naszej nadziei. Jeżeli mamy na coś czekać i być pewnym, że się to zrealizuje, to dlatego że Chrystus zmartwychwstał.

07.04.2015 - 13.04.2015
Chrystus zaprasza nas do wspinaczki na najwyższy duchowy szczyt, któremu na imię czysta miłość, i czeka, by przywrócić czystość serca tym, którzy Go o to proszą.

23.03.2015 - 30.03.2015
Chrzest domaga się autentycznego chrześcijaństwa, świętego życia, prawdziwej miłości do Boga, do bliźnich i do siebie samego.

16.03.2015 - 23.03.2015
Wszystkich nas obowiązuje pokuta, której wyrazem jest post i wstrzemięźliwość. Wszyscy mamy się ciągle odwracać od grzechu, rodzącego śmierć i zwracać do Miłosiernego Boga, prosząc o przebaczenie.

02.03.2015 - 09.03.2015
Życie zakonne nie jest przelotną przygodą. Nie jest tymczasowym czy też trwałym schronieniem. Nie jest także ucieczką przed światem czy zranionym uczuciem. Życie zakonne jest profesją, czyli zobowiązaniem.

23.02.2015 - 02.03.2015
Całe nauczanie Kościoła, którego podstawą jest Ewangelia, jest zaprzeczeniem wszelkiej przemocy, zarówno wobec pojedynczego człowieka, jak i całych środowisk.

16.02.2015 - 23.02.2015
Nie ma miłości bez ofiary. Miłość utożsamiana tylko z szukaniem przyjemności jest jej karykaturą i zaprzeczeniem. Ofiara zawsze stanowi sprawdzian i kryterium prawdziwej miłości.

09.02.2015 - 16.02.2015
Odchodzenie ludzi od Chrystusa najczęściej zaczyna się od lekceważenia lub całkowitego odrzucenia ducha ofiary. Egoizm nienawidzi ofiary.

02.02.2015 - 09.02.2015
Musimy być bardziej otwarci na potrzeby innych Kościołów lokalnych. To jest stała pamięć o misyjnym wymiarze Kościoła. Ta pamięć musi być znacząca i widoczna.

26.01.2015 - 02.02.2015
Ludzie szukający Boga wciąż spotykają się z szyderstwami i niechęcią. W obliczu cierpienia i niepowodzeń słyszą pytania: Co macie z waszej Ewangelii? Gdzie jest wasz Bóg?

19.01.2015 - 26.01.2015
Tak wiele można zdziałać, gdy wszystko odda się Panu i działa się w mocy Ducha Świętego.

12.01.2015 - 19.01.2015
Światło słońca nie rozproszy wszystkich mroków życia. Do tego potrzeba światła Jezusa Chrystusa.

05.01.2015 - 12.01.2015
Dobrej Nowiny nie można zatrzymać dla siebie. Trzeba o niej mówić bez lęku i zakłopotania. Trzeba mówić otwarcie i głośno, gdyż jest ona źródłem nadziei i zbawienia dla każdego człowieka.

29.12.2014 - 05.01.2015
Zakonnik, który ślubuje ubóstwo, rezygnuje z odrobiny swojego, aby mieć wszystko.

08.12.2014 - 15.12.2014
Kościół jest wspólnotą grzeszników, którzy pokonują grzech i czynią ziemię bardziej ludzką.

01.12.2014 - 08.12.2014
Każdy człowiek, którego możemy obdarować miłością, jest dla nas łaską i ratunkiem.

24.11.2014 - 01.12.2014
Nasze czasy wołają o ludzi zaangażowanych i gorliwych w wymiarze apostolskim i społecznym.

17.11.2014 - 24.11.2014
Podstawowym kryterium owocności Eucharystii jest służba i miłosierdzie.

10.11.2014 - 17.11.2014
Niezależnie od czasu i okoliczności należy bronić prawa Bożego, czasem nawet wbrew utartym zwyczajom, zakusom polityków, czy tzw. politycznej poprawności.

03.11.2014 - 10.11.2014
Dla szczerego patrioty miłość ojczyzny nie jest pustym frazesem w politycznych zapasach, ale serdeczną troską o narodowe dziedzictwo, a gdy zajdzie taka potrzeba, ta miłość staje się gotowością do ofiary dla dobra wspólnego.

27.10.2014 - 03.11.2014
Każdy człowiek ma obowiązek kierowania się głosem sumienia, uformowanym według kryteriów obiektywnych, nie subiektywnych.

20.10.2014 - 27.10.2014
Rodzina, która przeżywa wielki kryzys, na każdym etapie, w smutkach i radościach, musi czuć troskę Kościoła.

13.10.2014 - 20.10.2014
Pan ciągle czeka, Pan czeka na owoce swojej winnicy, a szczególną winnicą Pana jest rodzina, od niej bowiem zależy kształt państwa.

06.10.2014 - 12.10.2014
Dojrzałość polega na głębokiej świadomości, że sam z siebie niewiele mogę, więc potrzebuję pomocy, potrzebuję światła, żeby umieć rozeznać drogę, żeby wiedzieć, co mam dalej robić.

29.09.2014 - 06.10.2014
Wrażliwość to wielki dar Boga. A przez talenty, które pochodzą od Boga, wzbudza się wrażliwość u innych.

22.09.2014 - 29.09.2014
Każda ofiara ludzka w ofierze Chrystusa nabiera głębokiego sensu.

15.09.2014 - 22.09.2014
O kulturze duchowej człowieka świadczy również język, w którym są takie ważne słowa jak dziękczynienie. Trzeba nam czynić dziękczynienie w duchu „Magnificat” Maryi.

08.09.2014 - 15.09.2014
Bóg chce naszą codzienność uświęcić swoją obecnością.

01.09.2014 - 08.09.2014
Ojczyzna to język, kultura, to zwycięstwa i klęski, pamięć i cmentarze.

25.08.2014 - 01.09.2014
Maryja uczy nas, że modlitwa autentycznie przeżywana jest odnajdywaniem siebie przed Bogiem, odkrywaniem prawdy o sobie.

18-25.08.2014
Warto być dobrym. Trzeba odpowiedzieć każdego dnia na miłość, którą nam ofiarował Bóg.

11-18.08.2014
Bóg nie oszczędza swoim wybranym pokus przeciwko wierze. Ale to właśnie przez te trudne doświadczenia człowiek doskonali swą wiarę i dochodzi aż do granic zawierzenia.

04-11.08.2014
Chcę razem z wami, choć sam słaby, ale przecież uzbrojony w Jezusową moc, nieść jarzmo. Modlitwą, słowem, posługą, całym trudem codzienności pragnę towarzyszyć rodzinom, dzieciom, młodzieży oraz wszystkim, których od dziś Pan stawia na mojej drodze.

28.07-04.08.2014
Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi.

21-27.07.2014
Pielgrzymka jest zawsze publicznym wyznaniem wiary.

2014-07-17 09:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z miłości do Chrystusa

Niedziela rzeszowska 27/2020, str. I

[ TEMATY ]

bp Jan Wątroba

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Natalia Janowiec

Mszy św. w jasielskiej kolegiacie przewodniczył bp Jan Wątroba

Mszy św. w jasielskiej kolegiacie przewodniczył bp Jan Wątroba

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaśle poświęcono górujący nad miastem pomnika Chrystusa Króla Wszechświata.

Wydarzenie zainaugurowała Msza św. koncelebrowana w jasielskiej kolegiacie w intencji mieszkańców Jasła i regionu jasielskiego. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W homilii wskazał na miłość i bogactwo Serca Bożego, łączącego Boga z człowiekiem: ,,Jezus obdarowuje nas nieustanną miłością, która płynie prosto z Jego Boskiego Serca. Bóg pragnie naszego szczęścia, a więc zbawienia, które powinniśmy odkrywać w Jego Sercu” – mówił hierarcha.

CZYTAJ DALEJ

Jeden z bohaterów siatkarskich Mistrzostw Europy przekazał swój złoty medal rodzinnej parafii!

2023-09-22 12:23

[ TEMATY ]

sport

świadectwo

Archiwum Parafii

Łukasz Kaczmarek, jeden z bohaterów siatkarskich Mistrzostw Europy, przekazał swój złoty medal swojej rodzinnej parafii - bazylice św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, jako "wotum wdzięczności za to ile modlitwy jest przekazywane" - przekazała na swoim profilu Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

"Bazylika pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie jest dla mnie szczególnym miejscem." - napisał Łukasz Kaczmarek.

CZYTAJ DALEJ

Abp Galbas do mężczyzn na Jasnej Górze: pobożność maryjna jest dla twardych facetów

2023-09-23 21:44

BPJG

O tym, że chrześcijanin nie wstydzi się być w mniejszości, a pobożność maryjna wyrażająca się w wierności Chrystusowi aż po krzyż jest dla twardych facetów, którzy mają jasne zasady, nie boją się stanąć do walki duchowej mówił na Jasnej Górze podczas 7. „Męskiego Oblężenia” abp Adrian Galbas. Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. z udziałem uczestników 7. „Męskiego Oblężenia” Jasnej Góry. Tematem spotkania był „Mężczyzna w Kościele”.

W homilii abp Galbas podkreślał, że w czasach, kiedy „większość” często kieruje się modą, namiętnościami, ideologią, albo grupowym interesem, „chrześcijanin nie wstydzi się być w mniejszości, bo idzie za podpowiedzią swojego prawego sumienia, kształtowanego w szkole Chrystusa i Maryi oraz formowanego w oparciu o zdrową naukę Kościoła”. Udaje się do Maryi, która jest niezawodną pomocą w umacnianiu wiary, która „pomaga nam walczyć w sobie samych z głupotą, pustosłowiem, z bezużytecznym wierzeniem we wszystko co mówią ci, którzy często nie mają nic do powiedzenia, ale także z nieskromnością, wulgarnością, egoizmem i krótkowzrocznością”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję